Osteopathie

Wat is Osteopathie?

Osteopathie is een zachte, onschadelijke vorm van manuele geneeskunde, die zich richt op de gezondheid van het hele lichaam, middels het verbeteren van de bewegelijkheid van het bewegingsapparaat, de interne organen en de schedel. Het doel is om een positieve invloed uit te oefenen op de circulatie van bloed, liquor(hersenvocht) en lymfe, teneinde het zelfregulerend en zelfherstellend vermogen van het lichaam aan te spreken. Hierbij worden er geen medicijnen voorgeschreven.
Dr. Andrew Taylor Still ontwikkelde eind 1800 in de Verenigde Staten van Amerika deze methode. Via Engeland en Frankrijk is de Osteopathie in Europa bekend geworden.
In Nederland zijn alle erkende Osteopaten bij de NRO (Nederlandse Registratieraad Osteopathie) ingeschreven. De NRO vertegenwoordigt zijn leden in gesprekken met de regering en andere wettelijke instanties en levert informatie aan de bevolking en andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Er zijn ruim 230 erkende Osteopaten in Nederland.

Wat is het verschil tussen Osteopathie en andere medische disciplines?

Osteopathie onderscheidt zich van andere medische disciplines in haar filosofie. Osteopathie heeft een holistisch uitgangspunt, het vak richt zich niet alleen op de behandeling van het probleemgebied, maar op het gehele lichaam. Osteopaten gebruiken hiertoe verschillende zachtaardige handmatige technieken, waaronder zachte weefseloprekking, diep voelbare druk en het beweeglijker maken of goed zetten van gewrichten. De opleiding Osteopathie duurt 6 jaar. In Nederland zijn momenteel 3 erkende opleidingen. De toelatings eis is het diploma van een paramedische- of medische opleiding. Osteopaten zien hun werk als onderdeel van het totale aanbod aan therapeutische mogelijkheden in de gezondheidszorg en verwijzen waar nodig terug naar de huisarts, of een ander medisch beroepsgroep.
Osteopathie is veilig voor alle leeftijdsgroepen en kan nuttig zijn als primaire behandelvorm, maar ook als aanvulling op de zorg aangeboden door andere disciplines in de gezondheidszorg.