Over Jim Fernand

Na de middelbare school in Amsterdam doorlopen te hebben, besloot Jim Fernand zijn interesse in ziekte en gezondheid vorm te geven door het volgen van de opleiding fysiotherapie, die hij met succes afrondde in 1987. Na een jaar werkervaring opgedaan te hebben begon hij met de 6-jarige opleiding Osteopathische Geneeskunde, waarin hij zich nader bekwaamde in de anatomie, de biomechanica, de fysiologie en pathofysiologie van het menselijk lichaam en in de Osteopathische behandelmethoden. Hij rondde met succes het eindexamen af voor een Internationale Jury in 1994.

In de dagelijkse praktijk bemerkte hij echter dat zijn kennis en juiste medisch handelen niet altijd leidden tot het door hem gewenste resultaat. Veelal kreeg hij de indruk dat weliswaar het symptoom verdwenen was, maar de ziekte aanwezig bleef.

Vanuit de behoefte de dysfuncties van het menselijk lichaam in al haar facetten beter te begrijpen breidde hij zijn kennis verder uit met studies in Functionele Geneeskunde, Omgevingsgeneeskunde en Orthomoleculaire Geneeskunde.

Vervolgens heeft hij deze geneeswijzen geïntegreerd tot een geheel eigen kijk op ziekte en gezondheid, waarin het zelfregulerend en zelfherstellend vermogen van het menselijk lichaam centraal staat. Onder patiëntenverhalen kunt u voorbeelden vinden van hoe deze geïntegreerde werkwijze in de praktijk vorm krijgt en kan leiden tot verbetering van de gezondheid.