Filosofie

Iedere medische of paramedische professional ontwikkelt in de loop van zijn carrière zijn eigen persoonlijke visie op ziekte en gezondheid. Deze visie is een optelsom van alles wat hij geleerd heeft tijdens zijn studies en de ervaringen die hij heeft opgedaan in de praktijk. De kernconclusies die ik in de loop der jaren heb geformuleerd, zijn gebaseerd op de observaties bij duizenden patiënten in de periode van 1989 tot heden.

  1. Een klacht is bijna altijd een combinatie van factoren en alle factoren dienen geadresseerd te worden voor een succesvolle behandeling van de klacht.
  2. Een klacht ontstaat pas nadat de belasting het belastbaar vermogen van het individu heeft overschreden.
  3. Alle therapieën zijn waardevol. Elke therapeutische prikkel, hetzij energetisch, biochemisch of biomechanisch, kan het genezingsproces in het lichaam in gang zetten.
  4. Doorslaggevend voor herstel van het individu is, dat de therapeutische prikkel aansluit bij de klacht van de patiënt. Daarom is het van belang allereerst te bepalen op welk niveau (energetisch, biochemisch of biomechanisch) de dysfunctie zich bevindt.
  5. Een spierkrachtsreflexonderzoek is een goede en betrouwbare manier om het niveau van de dysfunctie te bepalen.